NAGRODY

Jury przyzna nagrody:
Grand Prix
Najlepsza Etiuda Fabularna
Najlepsza Etiuda Dokumentalna
Najlepsza Etiuda Operatorska/Zdjęcia
Najlepsza Etiuda Animowana
oraz Wyróżnienia

Najlepszą etiudę dokumentalną wybierze i nagrodzi Artur Liebhart, dyrektor DOCS AGAINST GRAVITY FILM FESTIVAL.

Najlepszą etiudę festiwalu wybierze i nagrodzi Jury Młodych, w składzie: Paulina Skibińska, Julian A. Ch. Kernbach i Marta Gmosińska.

Nagroda dla Laureata za Najlepszą Etiudę Operatorską / Zdjęcia w wysokości 3000,00 PLN
(do odebrania w aporcie sprzętowym – kamery & światło) przy realizacji kolejnej etiudy szkolnej ufundowana przez firmę HELIOGRAF TECHNIKA ZDJĘCIOWA wpisuje się w  tegoroczny cykl HelioCooperation będący wsparciem młodych utalentowanych ludzi i jednocześnie najbardziej istotnych przedsięwzięć branżowych.

W ręce laureatów trafią także nagrody rzeczowe:
– wydawnictwa filmowe przekazane przez Narodowy Instytut Audiowizualny,
– roczne prenumeraty profesjonalnego magazynu branżowego FilmPRO.