NAGRODY

Jury przyzna nagrody:
Grand Prix
Najlepsza Etiuda Fabularna
Najlepsza Etiuda Dokumentalna
Najlepsza Etiuda Operatorska/Zdjęcia
Najlepsza Etiuda Animowana
oraz Wyróżnienia

Najlepszą etiudę dokumentalną wybierze i nagrodzi Artur Liebhart, dyrektor DOCS AGAINST GRAVITY FILM FESTIVAL.

Nagrodę za Najlepszy Montaż dla studenta-montażysty etiudy konkursowej przyzna Jury Montażystów.

Najlepszą etiudę festiwalu wybierze i nagrodzi Jury Młodych powołane przez Samorząd Studencki Szkoły Filmowej w Łodzi.

Nagroda dla Laureata za Najlepszą Etiudę Fabularną ufundowana przez Park Filmowy WALDORFF20 (www.parkfilmowy.pl)
w postaci setu zdjęciowego do odebrania w aporcie sprzętowym (kamery & światło) przy realizacji kolejnej etiudy szkolnej. 

Nagroda dla Laureata za Najlepszą Etiudę Operatorską/Najlepsze Zdjęcia ufundowana przez firmę HELIOGRAF RENTAL HOUSE (www.heliograf.pl) do odebrania w aporcie sprzętowym (kamery & światło) przy realizacji kolejnej etiudy szkolnej. Nagroda wpisuje się w cykl HelioCooperation, będący wsparciem młodych utalentowanych ludzi, a jednocześnie najbardziej istotnych przedsięwzięć branżowych.

W ręce laureatów trafią także wydawnictwa filmowe przekazane przez Narodowy Instytut Audiowizualny oraz prenumeraty magazynu branży audiowizualnej FilmPRO.